Dijamantske smjese za opću namjenu

Dijamantske smjese za opću namjenu/ Dijamantna smjesa za posebne primjene

DIJAMANTSKA GRUPA ZA OPĆU NAMJENU

HAPD1gl

Hydroqual napredna polikristalna (HAPD) dijamantna suspenzija- Polikristalna dijamantska suspenzija na bazi hidrogena napravljena od dijamantskih čestica detonacione sinteze u matrici napredne formulacije pogodnoj za visoko precizno prelivanje i poliranje materijala koji nisu previsoki na Mohsovoj skali.

HSPD1000

Hydroqual Standardni polikristalni (HSPD) dijamantski rastvor- Polikristalna dijamantska suspenzija na bazi hidrogena napravljena od dijamantskih čestica detonacione sinteze u matrici standardne formulacije koja je pogodna za visoko precizno lepljenje i poliranje materijala koji nisu previsoki na Mohsovoj skali.

HAPH1gl

Hydroqual napredna polikristalna (HAPH) dijamantna suspenzija- Polikristalna dijamantska suspenzija na bazi hidrogena napravljena od visokotlačnih visokotemperaturnih čestica dijamanata u naprednoj formulacijskoj matrici pogodnoj za visoko precizno lepljenje i poliranje materijala koji nisu previsoki na Mohsovoj skali.

HSPH1000

Hydroqual Standardni polikristalni (HSPH) dijamantski rastvor - Polikristalni dijamantski rastvor na bazi hidrogena napravljen od čestica dijamanata pod visokim pritiskom i visoke temperature u matrici standardne formulacije pogodne za visoko precizno lepljenje i poliranje materijala koji nisu previsoki na Mohsovoj skali.

HAM

Hydroqual napredna monokristalna (HAM) dijamantna suspenzija- Monokristalna dijamantska suspenzija na bazi hidrogena napravljena od visokotlačnih visokotemperaturnih čestica dijamanata u naprednoj formulacijskoj matrici pogodnoj za visoko precizno lepljenje i poliranje materijala visoko na Mohsovoj skali.

HSM

Hydroqual Standard monokristalna (HSM) dijamantna suspenzija- Monokristalna dijamantska suspenzija na bazi hidrogena napravljena od čestica dijamanata pod visokim pritiskom i visoke temperature u standardnoj formulacijskoj matrici pogodnoj za visoko precizno lepljenje i poliranje materijala visoko na Mohsovoj skali.