Mikro dijamantski prah

MicroDiamond Powders/ Nano dijamantski prah

Mikro dijamantski prah

QPM


Qual Diamond polikristalni mikro dijamantski prah QPD se sintetizira metodom detonacione sinteze, a zatim se tretira Qual Diamond naprednom tehnologijom modifikacije površine.

QPM


Qual Diamond polikristalni mikro dijamantski prah QPH sintetizira se visokotlačnom visokotemperaturnom metodom, a zatim se tretira Qual Diamond naprednom tehnologijom modifikacije površine.

QRM

Qual Diamond monokristalni mikro okrugli dijamantski prah QMR ima manje ugaonih ivica i tretiran je Qual Diamond naprednom tehnologijom modifikacije površine za precizno prelivanje.

QMM

Qual Diamond monokristalni mikro dijamantski prah QMM sintetizira se visokotlačnom visokotemperaturnom metodom, a zatim se tretira Qual Diamond naprednom tehnologijom modifikacije površine.Savršeno za precizne materijale za poliranje visoko na Mohsovoj skali.