R&D I RJEŠENJA

Vođeni pronalaženjem tehničkih rješenja za sva vaša pitanja

Glavni cilj ove studije slučaja je testirati isplativ i efikasan način korištenjem 2 Qual Diamond dijamantske suspenzije za precizno poliranje silicijum karbida (SiC).Qual Diamond dijamantski rastvori mogu skratiti vrijeme potrebno za poliranje i reducirati postupak od 3 koraka na postupak preciznog poliranja u 2 koraka.

Glavni cilj ove uporedne studije je da uporedi performanse Qual Diamond dijamantskog rastvora sa sličnim tipom suspenzije konkurenta.Rezultati ove studije poređenja sa strane na stranu, u kojoj su veličina čestica, trajanje poliranja, količina upotrijebljene suspenzije i materijal podloge za poliranje usko usklađeni ili isti, ukazuju na superiorne performanse Qual Diamond dijamantske suspenzije u odnosu na konkurentsku.

Glavni cilj ove studije slučaja je testiranje isplative i efikasne Qual Diamond dijamantske suspenzije za precizno poliranje naprednih keramičkih materijala.Odabrani materijal je porozna podloga od aluminijevog oksida i polirana je korištenjem Qual Diamond polikristalne dijamantske suspenzije.Qual Diamond dijamantski rastvor bio je u mogućnosti da skrati vreme potrebno za poliranje i svede proceduru u više koraka na postupak preciznog poliranja u jednom koraku.